Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor personale in cadrul efectuarii si executarii de comenzi de preluare deseuri la numarul unic 021 9641

Operatori asociati de date:

ASOCIATIA ECOTIC cu sediul in strada Turturelelor, nr. 48, parter, camera P8, Bucuresti, sector 3 si sediul de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Romania. Adresa de email a responsabilului pentru protectia datelor: dpo@ecotic.ro.

 

ECOTIC BAT SRL, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr 86, Sector 4, CUI 27929841, inregistrata la ORC sub nr. J40/584/2011, cont IBAN RO91BPOS72707502958RON02, Adresa de email a responsabilului pentru protectia datelor: dpo@ecotic.ro.

Datele prelucrate, Scopul si temeiul prelucrarii, modul prelucrarii:

Prelucram urmatoarele date ale persoanelor fizice care apeleaza la 021 9641 in vederea plasarii de comenzi pentru ridicare de deseuri sau pentru a afla mai multe informatii cu privire la predarea corecta a deseurilor, in nume propriu sau ca reprezentanti ai unor persoane juridice:

  • Nume
  • Prenume
  • Companie (in cazul reprezentantilor persoanelor juridice)
  • E-mail de uz profesional (in cazul reprezentantilor unei persoane juridice)
  • Adresa
  • Numar de telefon de uz profesional (in cazul reprezentantilor unei persoane juridice)
  • Informatii legate de cantitate predate/tip/informatie ceruta

 

Scopul si temeiul prelucrarii este pentru a se putea da curs solicitarii de ridicare de DEEE / DBA, pe baza interesului legitim de a ne derula activitatea si de a furniza acest serviciu gratuit catre populatie si entitati.

Datele nu vor fi folosite pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară.

 

Cui se transmit datele:

Pentru aceasta activitate lucram cu Mediapost Hit Mail, in calitate de imputernicit.

De asemenea, datele sunt transmise catre operatori de colectare si transport DEEE, in vederea organizarii ridicarii DEEE/DBA si pot fi accesate de autoritatile de mediu in cadrul procedurilor prin care se verifica trasabilitatea gestionarii deseurilor, conform legislatiei in vigoare.

ECOTIC nu va transfera datele cu caracter personal colectate către nicio altă țară sau organizație  internațională.

Perioada de prelucrare:  

Păstrăm datele dvs. strict pentru o perioada de 5 ani de la recepția comenzii in vederea implementarii acestuia, soluționării solicitării dvs. de colectare a DEEE si DBA conform OM 578/2006, precum si in scopul dovedirii implementarii sale dupa finalizare acestuia.

Drepturile persoanelor vizate:

dreptul de a solicita operatorului accesul la date, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi a dreptul la portabilitatea datelor.

Oricare din aceste drepturi pot fi exercitate contactând persoana responsabilă cu protecția datelor  din cadrul ECOTIC la adresa de e-mail: dpo@ecotic.ro.

Datele colectate nu fac obiectul unei prelucrari de tip luare de decizii individuale in mod automatizat, inclusiv profilare.

Persoanele vizate au și dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere.